Regulamin korzystania z Sali Fitness oraz Sali Cross Lejdis

 1. Zajęcia na Sali Cross Lejdis i Sali Fitness odbywają się tylko pod nadzorem instruktora lub trenera.

 2. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem prowadzącego zajęcia w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowanie sprzętu i sali.

 3. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych. Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy zgłaszać osobie odpowiedzialnej.

 4. Zespół korzystający z siłowni i sali fitness zobowiązany jest do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.

 5. Wszystkie zauważone nieprawidłowości należy natychmiast zgłaszać.

 6. Zanim przystąpisz do treningu właściwego zrób rozgrzewkę (skakanka, ćwiczenia w miejscu, rowerek)

 7. Bądź ubrany w odpowiedni strój sportowy, pamiętaj o zmianie i odpowiednim obuwiu.

 8. Przygotuj sprzęt zanim zaczniesz ćwiczyć. Upewnij się, że będziesz go używać zgodnie z jego przeznaczeniem i w bezpieczny sposób.

 9. Na zajęcia ze stepem mogą przychodzić osoby, które opanowały rytm zejścia/wejścia na step i potrafią reagować na komendy słowne i obrazowe.

 10. Fit Lejdis – Studio Kobiet zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w przypadku: mniejszej ilości osób niż 3, świąt oraz dni wolnych od pracy.

 11. W przypadku złego samopoczucia, uczestnik zajęć ma obowiązek zgłosić to do instruktora przed zajęciami.

 12. Zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających pod rygorem wykluczenia uczestnika z zajęć.

 13. W przypadku zniszczenia jakichkolwiek urządzeń, sprzętu Fit Lejdis – Studia Kobiet, uczestnik zajęć będzie pociągnięty do odpowiedzialności i zwrotu kosztów.

 14. Uczestnicy zajęć mają obowiązek na bieżąco sprawdzać informacje o regulaminie oraz terminach zajęć.

 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dotarcia informacji z powodu sił wyższych.

 16. Zabronione jest posiadanie przy sobie podczas ćwiczeń biżuterii, zegarków, bransoletek, pierścionków i innych tego rodzaju przedmiotów.

 17. Karnet ma charakter imienny i nie może być odstąpiony osobom trzecim, czas jego obowiązywania został każdorazowo precyzyjnie określony, niewykorzystane wejścia przepadają wraz z końcem ważności karnetu.

 18. Nie dostosowanie się do w/w punktów w regulaminie grozi wydaleniem z Fit Lejdis – Studia Kobiet.

 19. Fit Lejdis – Studio Kobiet zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w regulaminie.

  [recaptcha size:compact theme:dark]